Gabiony

Gabion je drátokamenný (drátoštěrkový) prvek, sloužící k přenášení zemních tlaků, dále také jako opevnění při stabilizaci břehů upravovaných vodních toků, nebo např. na čela mostních objektů a propustků. Využívá se také v zahradní architektuře, nebo jako zeď místo oplocení.

Gabion je vytvořen ze svařovaných sítí spojených pomocí spiríl ze silného drátu do pravidelného tvaru (kvádr). Často je ošetřen proti korozi pomocí zinkování nebo aluzinkovou povrchovou ochranou. Po okrajích koše se vyskládá kamenivo větší frakce a vnitřek koše se vysype kamenivem menší frakce.

Velkou výhodou gabionových konstrukcí je, že nevyžadují budování drenáže, protože voda jimi proteče. Konstrukce nepřitěžuje působení vody ani v extrémních podmínkách (např. při povodních) a jsou na tyto vlivy odolnější než např. betonové konstrukce.Prvek je vytvořen ze svařovaných sítí spojených pomocí spirál ze silného drátu do pravidelného tvaru (kvádr). Často je ošetřen proti korozi pomocí zinkování nebo aluzinkovou povrchovou ochranou. Po okrajích koše se vyskládá kamenivo větší frakce a vnitřek koše se vysype kamenivem menší frakce.

Zdroj : cs.wikipedia.org/wiki/Gabion

 

Na  výrobu  svařovaných sítí  a spojovacího  materiálu  je použit  speciálně  antikorozně upravený drát  (povrchová úprava GALFAN) o pevnosti 400/550  N/mm2  od  dvou  světových výrobců drátů,  a to belgické firmy BEKAERT  s  obchodním  označením  BEZINAL a lucemburské firmy TREFILARBED s označením drátu CRAPAL4. Povrchová úprava GALFAN se skládá z extrémně homogenní a tvárné struktury Zn/Al (95% Zn + 5% Al). Drát s povrchovou úpravou  GALFAN je proto tvárnější než pozinkovaný drát.  GALFAN zajišťuje vysokou odolnost vůči korozi až třikrát lépe než zinek při zkouškách postřikem solí (NACl) a v atmosféře SO. 

Nejmenší a největší rozměr sítě záleží pak na okatosti, paušálně je minimum 100-200 mm, největší rozměr pak 3200 mm. Výběr okatosti je pouze záležitostí designovou, v nabídce jsou sítě s okatostí 100 x 100 mm, 100 x 50 mm, 100 x 20 mm a 50 x 50 mm. Jednotlivé velikosti ok jde vzájemně kombinovat. Pro spojování jednotlivých prvků gabionového koše slouží spirály nebo "C" svorky.

 

Ukázka montáže gabionů

Zde     (autor LUDWIG Kunststoffe GmbH )

 
Základní popis gabionu, gabionové sítě zde