Gabiony a jejich použití

Oblast využití gabionových konstrukcí

 • Hromadné gravitační opěrné zdi

 • Mechanická stabilizace půdy pomocí opěrných zdí

 • Doplňkové architektonické prvky budov

 • Zahradní architektonické prvky

 • Zpevnění koryt vodních toků proti erozi, propustí a mostních podpěr

 

Výhody gabionové konstrukce

 • Estetický vzhled vyhovující životnímu prostřední. Citlivé začlení gabionové stavby do krajiny, s ohledem na použitý materiál kámen, kov a často doplněn prorůstající vegetací, působí mnohem přirozeněji než hladové betonové zdi. Z hlediska životního prostředí je opodstatněná i montáž gabionů, která probíhá s minimem zásahů těžké techniky a dalších mechanických a průmyslových přísad. Následná likvidace gabionové stavby je z hlediska ekologie pak jednou z nejšetrnějších staveb.

 • Dlouhá životnost. V případě že jsou použity gabionové  konstrukční prvky s odpovídající antikorozní ochranou (Zn+Al), a odpovídajícím typem výplňového kamene, vykazují gabionové stavby dlouhodobou živost bez nároku na údržbu i v agresivním prostředí.

 • Jednoduchá, rychlá a ekonomická výstavba. Kvalitně navržená gabionová stavba je ekonomičtější než obdobné stavby plnící stejnou funkci. Samotná stavba je nezávislá na klimatických podmínkách a je velmi flexibilní.

 • Dostupnost výplňového materiálu (kamen z nejbližších zdrojů)

 • Propustná struktura, nenáchylná na poškození mrazem. Gabionová stavba snižuje hydrostatický tlak. Oproti monolitickým stavbám, je gabion vysoce pórovitý a bez dalších opatření, jako např. drenážování, zajištuje požadovanou propustnost kapalin.

 • Flexibilita a pevnost. Gabionové konstrukce jsou velice pružné a ohebné a mají schopnost absorbovat na méně stabilním podloží propady základové spáry způsobené sesedáním horniny. Tvar gabionových staveb je lehce přizpůsobivý daným požadavkům. Dodatečné navazování dalších konstrukcí je vcelku jednoduché a nenáročné na technologie.